Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Antické reálie

Soubor materiálů, které lze využít ke studiu. Průběžně aktualizováno.

Obsah:
- Seznam dostupných materiálů k reáliím
- Metrika
- Jiné materiály

Seznam dostupných materiálů k reáliím

Česká latinsky psaná literatura
Latina v průběhu staletí
Oblékání ve starověkém Římě
Patristika - apologetika
Písmo, knihy, knihovny (formát pdf) s audiodokumentem
Postavení otroků v Římě
Římská rodina
Římské divadlo (formát pdf)
Římské domy a bydlení (formát pdf), náhledy 1, 2, texty 1, 2, 3 (nábytek);
Římské náboženství - přehled základních božstev
> Mars (Ares), Diana (Artemis), Pluto (Hades) a Neptun (Poseidon)
Římské vojsko
Římský kalendář
Římský triumf (formát pdf)
Správa římského státu
Svatba, postavení ženy ve starověkém Římě
Výchova a vzdělání ve starověkém Římě (formát pdf nebo gif)
Zemědělství ve starověkém Římě
Dē pugnīs gladiātōriīs

Antická mytologie v populární podobě k četbě i poslechu. Tento odkaz obsahuje také podkapitolu o vztahu mytologie a umění.

Petr Březina: Antické reálie (kniha ke stažení). Z obsahu knihy: Jména, čas, úřady, vojsko, výchova a vzdělání, tělesná kultura, hry a zábavy, náboženství a mytologie, přehledy literatury a dějin.

Kultura středověku. Klášterní knihovny - dokument, který přináší rozšiřující reálie k antice i středověku; velmi vhodné i pro zájemce o studium češtiny či dějepisu.

Metrika

Úvod do římské metriky s ukázkou z Ovidiových Proměn (formát pdf)
Petr Březina: Hlavní zásady římské metriky

Jiné materiály

Jan Martínek: Úloha latiny jako dorozumívacího jazyka v soudobé vědě
(Listy filologické; ročník 111 - 1988)

Když si potřebujete odpočinout od učení

Internetová příručka pro český jazyk. (Pravopis, výklad gramatiky).

[Maturitní okruhy 2008]
Četba k maturitě je k nalezení v oddílu latinsky psaných textů.

Stručná periodizace římské literatury (formát pdf).

Přehled vybraných autorů římské literatury.

Další užitečné odkazy:

Antická mytologie
(k četbě i poslechu)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz