Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Antická mytologie

Obsah:

E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti

Následující zvukové materiály jsou rozhlasovou adaptací slavné Petiškovy knihy, která se zatím od r. 1958 dočkala již čtrnácti knižních vydání.
Rozhlasovou adaptaci připravila a režii má Markéta Jahodová. Účinkují Vilma Cibulková a Jan Šťastný. Hudbu složil Ilja Hurník.

Stáhněte si jednotlivé báje ve formátu MP3 (průměrná velikost souborů je cca 10-12MB). Potřebujete pomoci se stahováním souborů z internetu?

Řecké mýty - obsah
01 Prométheus.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 49 Prométheus.doc
02 Potopa.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 55 Lykáón / Potopa.doc a str. 60 Deukalión a Pyrrha.doc
03 Faethón.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 103 Faethón.doc
04 Orfeus.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 305 Orfeus.doc
05 Založení Théb.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 255 Nešťastný král (Kadmos a založení Théb).doc
06 Pentheus.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 119 Dionýsos neboli Bakchos, veselý bůh vína (Pentheus).doc
07 Midas.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 156 Hloupý král Midás.doc
08 Tantalos.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 41 Říše mrtvých / Odsouzenci v podsvětí (Tantalos, Sísyfos).doc
09 Pelops.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 156 Pelops a Hippodameia.doc
10 Nioba.MP3; alternativně: R. Mertlík, str. 151 Niobé.doc
11 O zlatém rounu.MP3
12 Iáson.MP3
13 Argonauti.MP3
14 Aiétés.MP3
15 Médea.MP3
16 Hérakles.MP3
17 Héraklovy úkoly.MP3
18 Jablka Hesperidek.MP3
19 Hérakles v podsvětí.MP3
20 Héraklova smrt.MP3
21 Perseus.MP3
22 Perseus a hlava Medusy.MP3
23 Daidalos a Ikaros.MP3
24 Théseus.MP3
25 Ariadnina nit.MP3
26 Sisyfos.MP3
27 Bellerofontes.MP3
28 Meleagros.MP3
29 Oidipus.MP3
30 Teireisiova věštba.MP3
31 Antigona.MP3
32 Filemon a Baucis.MP3
33 Erós a Psýché.MP3
34 Psýché.MP3
35 Psýché a Afrodita.MP3
36 Gýges a prsten.MP3
37 Paris a Helena.MP3
38 Trojská válka.MP3
39 Pád Tróje.MP3
40 Agamemnón a Aigisthos.MP3
41 Orestes.MP3
42 Odysseovy cesty - Vyplutí z Tróje.MP3
43 Odysseovy cesty - Kyklop Polyfémos.MP3
44 Odysseovy cesty - Kirké.MP3
45 Odysseovy cesty - V podsvětí.MP3
46 Odysseovy cesty - Kalypsó a Nausikaa.MP3
47 Odysseovy cesty - V zemi Fajáků.MP3
48 Odysseovy cesty - Na pobřeží Ithaky.MP3
49 Odysseovy cesty - Telemachos.MP3
50 Odysseovy cesty - Ženichové.MP3
51 Odysseovy cesty - Závod.MP3
52 Odysseovy cesty - Penelopa.MP3

Odkazy ke stažení Petiškových bájí

Pokud si chcete stáhnout všechny báje najednou, můžete použít alternativní odkazy ke stažení - otevřete jeden z následujících odkazů:

http://soubor.jarkad.cz/petiska/

http://soubor.g6.cz/petiska/

Ohlasy antických mytologických námětů v umění

Antická literatura měla velký vliv na vývoj evropského umění. Reflektována byla nejen v literatuře, ale i v malířství, sochařství a hudbě.

V dějinách malířství patří mytologické náměty mezi nejčastější hned vedle biblických. Ze všech autorů, v jejichž díle se objevuje antická mytologická tematika, bych vám doporučil alespoň florentského renesančního malíře Sandra Botticelliho (1445 - 1510). Z jeho díla stojí za shlédnutí přinejmenším slavný obraz s názvem Primavera (klikněte na náhled obrázku pro zvětšení), popis tohoto díla si můžete přečíst na stránkách Wikipedie. Obraz byl určený pro letní sídlo bratranců Lorenza Velkolepého v Castellu, je skvělým příkladem Botticelliho vytříbeného snového stylu. Primavera dala podnět k nesčetným interpretacím, od novoplatónsky pojímaného mýtu až po transpozici soudobého námětu, lásky Giuliana de´Medici k Simonettě Vespucciové, cudné královně slavnosti. Všimněte si, jakým způsobem jsou zde vyobrazeny jednotlivé mytologické postavy a jaké symboly k jejich charakteristice autor použil. Neméně zajímavý pro nás bude obraz Zrození Venuše. Pokuste se v literatuře nebo na internetu najít, kterou bájí se nechal Botticelli inspirovat při malování tohoto obrazu. Co znamenají jednotlivé postavy? (Trochu vám pomůže popis u Primavery.) Nakonec se můžete podívat ještě na obraz Venuše a Mars - vzpomenete si, o jakou mytologickou zápletku se zde jedná?

Na stránce Ancient Greek and Roman Myths Index najdete přehled jmen postav z řecké a římské mytologie - kliknutím na jméno zobrazíte podrobnosti o vybrané postavě a současně si můžete prohlédnout díla nejslavnějších malířů, kteří se tímto námětem nechali inspirovat. Zkuste si tímto způsobem dohledat obrazový materiál k bájím, které nyní probíráme ve vyučování. Pokud vám bude dělat problémy při orientaci v této galerii angličtina, mám pro vás tahák.

Doporučená literatura

Amery-Edwards-Vernerová: Staré řecké báje a pověsti, Praha 2003
P. Augusta: Odysseova dobrodružství v Trojské válce, Praha 1989
P. Augusta: Odysseova dobrodružství při návratu domů, Praha 1991
I. Doležalová: Antická mytologie, Brno 1994
C. Estin: Kniha o mytologii starého Řecka a Říma, Praha 1995
G. Fink: Encyklopedie antické mytologie, Olomouc 1996
G. Fink: Kdo je kdo v antické mytologii, Frýdek-Místek 2004
P. Gaudore: Řecké báje, Praha 1998
R. Graves: Řecké mýty, Praha 2004
R. Hošek: Náboženství antického Řecka, Praha 2004
R. Hošek: Řecké náboženství, Praha 1977
V. Hulpach: Hrdinové starých evropských bájí, Praha 1995
J. Kaločová: Antická mytologie v příbězích, Ostrava-Poruba 1998
E. Kamínková: Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků, Praha 1977
Ch. Kingsley: Řecké báje, Praha 1910
K. Kerényi: Mytologie Řeků, Praha 1996
S. N. Kramer: Mytologie starověku, Praha 1977
N. A. Kun: Starořecké báje, Praha 1976
Martin-Perglová-Hrubanová: Slovník řecko-římské mytologie a kultury, Praha 1993
R. Mertlík: Starověké báje a pověsti, Praha 1989
B. Neškudla: Encyklopedie řeckých bohů a mýtů, Praha 2003
V. Olešová: Římská a řecká mytologie, Ostrava 1971
Ovidius: Proměny, Praha 2001
E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti, Praha 2002
F. Ruth: Bájesloví řecké i římské, Praha 1898
Saska-Groh: Mythologie Řeků a Římanů, Praha 1948
L. Ševeček: Z antických dějin a mytologie, Gottwaldov 1979
Trencsényi-Waldapfel: Mytologie, Praha 1967
L. Vidman: Od Olympu k Panteonu, Praha 1986
V. Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 2000
Slovník antické kultury, Praha 1974
Encyklopedie antiky, Praha 1973 aj.

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz