Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Nabídka nových kurzů od září 2023

Kromě stávajících budou od září 2023 otevřeny nové kurzy latinského jazyka. Zájemci se mohou hlásit na provaznik.martin(zavináč)seznam.cz.

Kurz latiny pro mírně pokročilé (2022-23)

Informace k minulé lekci

Obsah lekce 29.6.

Z učebnice M. Reedové Iulia jsme četbou 21. kapitoly završili příběh Bacchus et pīrātae. Během překládání tohoto textu jsme převáděli některé věty do futura, čímž jsme si zase trochu jiným způsobem cvičili aktuálně probíranou gramatiku.

Zbytek předprázdninové lekce jsme si zpříjemnili latinskými vtipy (PDF) s gramatikou futura II.

Tímto setkáním jsme ukončili školní rok 2022/23 kurzu latiny pro mírně pokročilé. Po prázdninách budeme opět pokračovat.

Obsah lekce 15.6.

Z učebnice M. Reedové Iulia jsme četli 20. kapitolu příběhu Bacchus et pīrātae.

Učili jsme se gramatiku FUTURA II, což je zjednodušeně latinský "předbudoucí" čas. Ke stažení ji nabízím ve formátech DOCX a PDF.

Obsah lekce 1.6.

Opakovali jsme gramatiku nepravidelného slovesa "ferō, ferre, tulī, lātum". Ke stažení: DOCX a PDF.

Z učebnice M. Reedové Iulia jsme četli 19. kapitolu příběhu Bacchus et pīrātae.

Překládali jsme také cvičné věty ke gramatice slovesa FERRE: DOCX a PDF.

Obsah lekce 18.5.

Dočetli jsme poslední stranu textu Dē Promētheō (PDF) se slovíčky (XLSX) (PDF).

Ze Cvičení (PDF) (DOCX) k učivu 3. konjugace, plusquamperfekta a vybraných indikativních časových vět jsme si zkontrolovali překlady poslední 14. věty, která čerpá z našeho učebního textu o moři a konkrétně o Ernstu Hemingwayovi.

Začali jsme novou gramatiku nepravidelného slovesa FERRE: ke stažení ve formátu DOCX (PDF).

Obsah lekce 4.5.

Tentokrát byla naše lekce zaměřena na prométheovské inspirace u Shakespeara. Z textu Dē Promētheō (PDF) se slovíčky (XLSX) (PDF) jsme četli druhý odstavec na straně č. 4.

Ze Cvičení (PDF) (DOCX) k učivu 3. konjugace, plusquamperfekta a vybraných indikativních časových vět jsme si přeložili body č. 11 až 13. Procvičování překladů z češtiny do latiny děláme spíše výjimečně, ale i to nám pomáhá v osvojování gramatiky.

Obsah lekce 27.4.

Překládali jsme z textu Dē Promētheō (PDF) se slovíčky (XLSX) (PDF) pokračování na straně č. 4, konkrétně 1. odstavec o vztahu křesťanství k Prométheovu odkazu.

Obsah lekce 20.4.

Na začátku našeho setkání jsme se vrátili ještě k tématu Velikonoc, resp. postní doby, a to připomenutím jednoho krásného hudebního díla, skladby "Miserere" od Gregoria Allegriho. Pověděli jsme si trochu tajemný příběh, který se k této skladbě pojí. Máte-li zájem, můžete si tuto hudbu na latinský text starozákonního žalmu poslechnout např. na Youtube.

V četbě z textu Dē Promētheō (PDF) se slovíčky (XLSX) (PDF) jsme pokračovali na stránce č. 3, a to kapitolou "Thema Promethei in litteris".

Dē Promētheō: nápověda k překladu, str. 3 (PDF).

Obsah lekce 23.3.

Pokračovali jsme v četbě z textu Dē Promētheō (PDF) se slovíčky (XLSX) (PDF), a to kapitolou "Prometheus in mythologia" na stránce č. 2 odstavec 2.

Dē Promētheō: nápověda k překladu, str. 2, odst. 2 (PDF).

Zopakovali jsme si gramatiku defektivních sloves. Především myslete na to, že mají v latině pouze perfektní tvary, ale právě proto jejich perfektum překládáme do češtiny vždy přítomným časem. Více se dočtete o těchto slovesech v oddílu Překládání perfekta v Gramatice (podrobném výkladu).

Ze Cvičení (PDF) (DOCX) k učivu 3. konjugace, plusquamperfekta a vybraných indikativních časových vět jsme udělali věty po řádek č. 10.

Obsah lekce 16.3.

Text se stává evidentně náročnějším, proto jsme minule přeložili z textu Dē Promētheō (PDF) se slovíčky (XLSX) (PDF) na druhé straně pouze první odstavec.

Přeložili jsme si také ze Cvičení (PDF) (DOCX) k učivu 3. konjugace, plusquamperfekta a vybraných indikativních časových vět 9. bod, v němž je skryto defektivní sloveso "meminī, isse".

Povídali jsme si o defektivních slovesech, vysvětlili jsme si, že mají v latině pouze perfektní tvary, ale právě proto jejich perfektum překládáme do češtiny vždy přítomným časem. Tato informace bude mít význam pro překládání druhého odstavce na straně 2 z článku Dē Promētheō (PDF). Více se dočtete o těchto slovesech v oddílu Překládání perfekta v Gramatice (podrobném výkladu).

Obsah lekce 9.3.

Pokračovali jsme v četbě z textu Dē Promētheō (PDF) se slovíčky (XLSX) (PDF), a to kapitolou "Prometheus in mythologia" na stránce č. 1.

Ze Cvičení (PDF) (DOCX) k učivu 3. konjugace, plusquamperfekta a vybraných indikativních časových vět jsme si přeložili věty 4-6.

Řekli jsme si také něco o mýtu, jeho významu, a to nejen v době antiky, ale také o podobách mýtů v součanosti.

Obsah lekce 23.2.

Minule jsme začali číst text Dē Promētheō (PDF) se slovíčky (XLSX) (PDF), který je věnovaný gramatice plusquamperfekta.

Dále jsme přečetli první tři věty z Cvičení (PDF) (DOCX) k učivu 3. konjugace, plusquamperfekta a vybraných indikativních časových vět.

Obsah lekce 2.2.

Přeložili jsme XVIII. kapitolu z učebnice Iulia s názvem Horatius puer (PDF). Při čtení jsme v tomto textu objevili kromě jiného také hendiadys "poetam etiam infantem". Hendiadys je stylistická a řečnická figura, která pomocí dvou slov spojených spojkou vyjádří jeden obsah. Pokud si dokážete tuto informaci zapamatovat, umíte zase něco nového navíc.

Obsah lekce 12.1.

Nově jsme se začali učit 3. konjugaci (vzor "legō, ere, lēgī, lēctum") a indikativ plusquamperfekta aktiva (předminulý čas). Za účelem osvojování této látky jsme si procvičovali nové učivo s využitím Pomocné srovnávací tabulky k učivu sloves 3. konjugace a plusquamperfekta (REED18) (PDF).

Z učebnice Iulia jsme přečetli XVII. kapitolku s názvem Horatius puer (PDF).

Obsah lekce 22.12.

Na předvánoční schůzce jsme četli texty, které nám připravila naše kolegyně: De adventu, de festo Nativitatis Christi (PDF).

Obsah lekce 8.12.

Dočetli jsme vyprávění Dē classibus antīquārum gentium (DOCX) (PDF).

Začali jsme se věnovat již i nové gramatice, která se objeví už v následujících textech, které budeme v dalších lekcích číst. Jedná se o gramatiku 3. konjugace (vzor "legō, ere, lēgī, lēctum") a k tomu nám přibyl nový čas perfektního kmene zvaný PLUSQUAMPERFEKTUM (zkratka PQPF).

Jedna z našich kolegyň se odvážně pustila do latinského psaní, čímž mi udělala obrovskou radost. Napsala krátký text o adventu, do kterého jsme krátce nahlédli a který se pokusím citlivě poopravit, abychom si z něj mohli příště opět něco přečíst. Prosím, pokud se vás tato touha zmocní, neváhejte a tvořte. Vůbec nevadí, když ve vašich pokusech budou chyby, ty jistě budou časem ubývat.

Obsah lekce 24.11.

Čteme Dē classibus antīquārum gentium (DOCX) (PDF). V kapitole nazvané "De navium generibus" jsme se dozvěděli něco "de navibus submarinis" a skončili jsme větou "...pisciumque agmina indagat."

A protože začíná advent, tak jsme se na latinské Wikipedii podívali krátce a letmo na téma "adventus". Slovo "adventus, ūs, m." patří sice ke IV. deklinaci, kterou jsme se ještě neučili, ale to nám nezabránilo udělat si malou radost.

Obsah lekce 10.11.

Začali jsme číst článek Dē classibus antīquārum gentium (DOCX) (PDF), kde jsme se dostali v kapitole nazvané "De navium generibus" k první větě.

Potřebujete-li se mnou něco řešit, jsem vám k dispozici na svém e-mailu: provaznik.martin@seznam.cz.

Iulia (snadné čtení pro začátečníky)

Zde najdete materiál pro potřeby četby z latinských výukových textů Iulia (vydáno 1941, nyní již volně dostupné). Nevýhodou této knihy pro nás může být to, že její slovník i komentář jsou pouze v anglické verzi. Pokud se s tím nějak vyrovnáme, můžeme těžit z řady jejích výhod. Kniha je metodicky připravená tak, aby svého čtenáře-začátečníka postupně provázela jednoduchou gramatikou, která dlouhodobě cvičí a upevňuje čtenářovy zkušenosti a návyky při práci s textem. Kniha by měla vést při poctivé práci také k rozšiřování slovní zásoby - pro tento účel doporučuji používat slovník sestavený dle kapitol (kontextuální). Ti ze studentů, kteří nejsou v angličtině zdatní, mohou používat při práci s knihou jako alternativu běžné latinsko-české slovníky. Vše potřebné najdete v oddílu textů.

Překlady textů pro domácí opakování

Zde vám budu poskytovat po omezenou dobu bilingvní latinsko-české překlady starších textů, které jsme společně již přeložili. Tyto překlady slouží především k tomu, abyste si je mohli vytisknout a podle potřeby během krátkých chvilek svého volna si z nich četli a opakovali gramatické jevy, orientaci v textu, slovní obraty a slovní zásobu. Může stačit i pár minut denně k dosažení velkého pokroku. Chci vám tímto co nejvíce usnadnit domácí přípravu. Překlady vám budu poskytovat, pokud mi to dovolí časové možnosti, a jen v případě, že o to budete jevit zájem.

Seznam textů k opakování:

Dē plagiō Prōserpinae - 1. odstavec (DOCX) (8. 10. 2022)
Dē marī, 7. odstavec, překlad a rozbor (25. 6. 2022)
Dē marī, 3. odstavec, překlad a rozbor (12. 5. 2022)
Překlady a rozbory vybraných vět ze cvičení k textu Fēriae in Slovāciā (DOCX) (4. 11. 2021)

Pomůcky a učební materiály

Potřebné pomůcky a učebnice budou doporučeny lektorem během úvodních lekcí. Nicméně, lekce jsou koncipovány tak, aby nebylo nezbytně nutné si cokoliv pořizovat z vlastních zdrojů. Pokud už se rozhodnete něco zakoupit, vždy stojí za to s lektorem výběr pomůcek a knih konzultovat, protože se můžete vyhnout situaci, kdy si pořídíte něco, co může být pro váš individuální studijní cíl nevyužitelné, či dokonce kontraproduktivní.

Klasická (tištěná) učebnice má většinou oproti té elektronické významné výhody - je jednotně koncipována (má strukturu, v níž se lze dobře orientovat), lze v ní číst, i když jste offline, nebo bez proudu, můžete si do ní dělat poznámky, podtrhávat, zvýrazňovat apod. Jako účastníci kurzu můžete využívat také elektronickou Učebnici latiny, která sice není zrovna nejmodernější, ale přesto nabízí vše podstatné tak, jak to potřebujeme. Kromě toho máme dostupné také alternativní učební materiály, které obsahují různá cvičení, potřebná slovíčka i výklady ke gramatice.

Také slovník (alespoň školní verzi) je vhodné mít v knižní podobě. V případě, že ovládáte angličtinu, můžete si stáhnout vynikající slovník v on-line verzi. Na uvedeném odkaze se také dozvíte o řadě dalších zajímavých elektronických nástrojů, které můžete při práci s texty používat - z nich začátečníkům mohu doporučit Morfologickou analýzu latinských slov (před jejím prvním použitím se nejprve nechte poučit lektorem o jejích možnostech a limitech).

Během výuky využíváme dále řadu textů, které jsou běžně často jen obtížně dostupné, nebo byly vytvořeny (upraveny) lektorem speciálně pouze pro vnitřní potřebu kurzu.

Další kategorii pomůcek představují materiály k antickým reáliím, které jsou zase důležité pro správné chápání obsahu, kterým se v překládaných textech budeme zabývat. Antické reálie však také obohacují náš všeobecný přehled a mimo jiné také poukazují na principy, na nichž je postavena naše současná euroamerická kultura.

Pictura iocosa:

Asterix et Obelix - Libertas vilis est, si nimis fessus es, quominus ea delecteris

Novinky:

26. březen 2023
Dē Promētheō: nápověda k překladu, str. 3 (PDF).

15. březen 2023
Nové latinské vtipy (PDF) ke gramatice futura 2.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Gramatika (podrobný výklad)

Nepoužívaný starší kurz latiny s materiály

Antická mytologie
(k četbě i poslechu)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
Paginae nuntiorum iam caducae /
Stránky zpráv už neudržované:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Okno pro rychlý dotaz

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2020  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz